หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปันเมา
อักษรล้านนา
พันฯเมัา
เทียบอักษรไทย
[พันเมา]
ความหมาย

น.เรียกชื่อระฆังที่ใช้แขวนคอสัตว์ว่า เดงปันเมา; ก.อาการที่ ดื่มเหล้าแล้วเมาเร็วกว่าปกติเรียก ปันเมา; เมาเวย,เมาโวย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปันเมา (พันฯเมัา)