หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปันมูลี
อักษรล้านนา
พันฯมูลี
เทียบอักษรไทย
[พันมูลี]
ความหมาย

ก.มวนบุหรี่; กิ๊กมูลี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปันมูลี (พันฯมูลี)