หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปัง
อักษรล้านนา
พังฯ
เทียบอักษรไทย
[พัง]
ความหมาย

น.เรียกช้างตัวเมียว่า จ๊างปัง - ช้างพัง ก.พัง,ทรุดลง,ถล่มลง,ทะลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปัง (พังฯ)