หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะแล็บๆ
อักษรล้านนา
ปแลัๆปฯ
เทียบอักษรไทย
[ปะแล็บๆ]
ความหมาย

ว.อยู่ไม่สุข,ไปโน่นมานี่ อย่าง แอ่วแล็บๆ - เที่ยวไปเรื่อยๆ; แล็บๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะแล็บๆ (ปแลัๆปฯ)