หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะแล็ด
อักษรล้านนา
ปแลัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปะแล็ด]
ความหมาย

ก.พลาดหรือคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย; ผะแล้ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะแล็ด (ปแลัดฯ)