หน้าหลัก
ปะเหวปะหวา
ปเหวฯปหวฯา
[ปะเหวปะหวา]

ดู...ปะเว้อปะว้า

ปะเว้อปะว้า
ปเวิ้อฯปว้าฯ
[ปะเว้อปะว้า]

ก.หันรีหันขวาง; ปั๊ดเว้อปั๊ดว้า,ปั๋ดเว้อปั๋ดว้า,ปั่นเว้อปั่นว้า,ปะเหวปะหวา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะเหวปะหวา (ปเหวฯปหวฯา)