หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะเว้อปะว้า
อักษรล้านนา
ปเวิ้อฯปว้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ปะเว้อปะว้า]
ความหมาย

ก.หันรีหันขวาง; ปั๊ดเว้อปั๊ดว้า,ปั๋ดเว้อปั๋ดว้า,ปั่นเว้อปั่นว้า,ปะเหวปะหวา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะเว้อปะว้า (ปเวิ้อฯปว้าฯ)