หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะหลอท
อักษรล้านนา
ระฯบอฯท
เทียบอักษรไทย
[ปรอท]
ความหมาย

น.ปรอท(อ่าน-ปะหรอด)ธาตุลำดับที่ ๘๐ สัญลักษณ์ Hg เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของเหลวสีเงิน เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดี นำไปใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิต หลอดไฟฟ้าบางชนิด ใช้ผสมกับโลหะเงินได้โลหะผสมเรียกว่า อะมัลกัม (amalgam) ใช้ในงานทันตกรรม ไอปรอทเป็นพิษอย่างร้ายแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะหลอท (ระฯบอฯท)