หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะหลอด
อักษรล้านนา
ระฯบอฯด
เทียบอักษรไทย
[ปรอด]
ความหมาย

น.ปรอด(อ่าน-ปะหรอด)ชื่อนก: ดู…นกปิ๊ดจะลิว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะหลอด (ระฯบอฯด)