หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปะล้ำปะเหลือ
อักษรล้านนา
ปลาปเหิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ปะล้ำปะเหลือ]
ความหมาย

ว.มากมาย,มากเกินไป; เป๋นล้ำเป๋นเหลือ ก็ว่า; ดู...ปอล้ำปอเหลือ

ออกเสียงล้านนา
ปอล้ำปอเหลือ
อักษรล้านนา
พํอฯลาพํอฯเหิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[พอล้ำพอเหลือ]
ความหมาย

ว.อะไรขนาดนัั้น,อะไรกันนักหา,เกินสมควร,เกินขนาด: งามปะล้ำปะเหลือ - สวยนักหนา,สวยยิ่งนัก; ปะล้ำปะเหลือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะล้ำปะเหลือ (ปลาปเหิลฯอฯอ)