หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปะตู๋โขง
อักษรล้านนา
ปตูโข฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปะตูโขง]
ความหมาย

น.ประตูโขง - สิ่งก่อสร้างขนาดไม่ใหญ่โตนัก ก่อด้วยอิฐถือปูนมั่นคง ส่วนบนทำเป็นซุ้มโค้ง ยอดเป็นยอดแหลมคล้ายยอดมณฑป ผนังด้านข้างย่อมุมหรือย่อเก็จ ตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆ ตั้งคร่อมประตูทางเข้าสู่บริเวณวัด และมักตั้งอยู่กึ่งกลางกำแพงทางทิศตะวันออกของวัด เมื่อลอดซุ้มดังกล่าวแล้วก็จะตรงไปสู่วิหาร; โขงปะตู๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะตู๋โขง (ปตูโข฿งฯ)