หน้าหลัก
ปะตู๋ผี
ปตูผี
[ปะตูผี]

น.ประตูที่กำหนดให้เป็นทางนำศพออกจากเขตกำแพงเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะตู๋ผี (ปตูผี)