หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะตา
อักษรล้านนา
ปทาฯ
เทียบอักษรไทย
[ปะทา]
ความหมาย

น.นกกระทา - นกขนาดเล็กรูปร่างคล้ายนกคุ่ม ตัวกลมป้อม มีลายเป็นจุดกระตามตัว ปากแหลม หางสั้น ชอบหากินตามพื้นดิน; ผะตา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะตา (ปทาฯ)