หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอเมินปอก้าย
อักษรล้านนา
พํอฯเมินฯพํอฯค่าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พอเมินพอค่าย]
ความหมาย

ว.นานจนเบื่อ,นานมาก,นานเหลือเกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอเมินปอก้าย (พํอฯเมินฯพํอฯค่าฯยฯ)