หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอสอง
อักษรล้านนา
พํอฯสอฯง
เทียบอักษรไทย
[พอสอง]
ความหมาย

ว.เป็นคำรบสอง,อีกวาระหนึ่ง; มักใช้ร่วมกับคำอื่น เช่น บ่เยียะแถมซ้ำปอสอง - ไม่ทำอีกแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอสอง (พํอฯสอฯง)