หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอยฮอม
อักษรล้านนา
พอฯยฯรอฯม
เทียบอักษรไทย
[พอยรอม]
ความหมาย

น.การทำบุญแบบมีเจ้าภาพร่วมกัน เช่นงานบวชนาค ที่ศรัทธาหรือญาติช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพอัฐบริขาร มี บาตร จีวร เป็นต้น หรือเครื่องใช้ อื่นๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยฮอม (พอฯยฯรอฯม)