หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอยอ๊อด
อักษรล้านนา
พอฯยฯอัอฯด
เทียบอักษรไทย
[พอยอ๊อด]
ความหมาย

น.งานฉลองที่ทำในวงจำกัด หัววัดไม่มาก ทำเสร็จในวันเดียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยอ๊อด (พอฯยฯอัอฯด)