หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอยหน้อย
อักษรล้านนา
พอฯยฯห้นฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พอยหน้อย]
ความหมาย

น.งานบวชนาค หรืองานบรรพชาอุปสมบท; ปอย บวชพระ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยหน้อย (พอฯยฯห้นฯอฯยฯ)