หน้าหลัก
ปอยหน้อย
พอฯยฯห้นฯอฯยฯ
[พอยหน้อย]

น.งานบวชนาค หรืองานบรรพชาอุปสมบท; ปอย บวชพระ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยหน้อย (พอฯยฯห้นฯอฯยฯ)