หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอยลูกแก้ว
อักษรล้านนา
พอฯยฯลูกแก้วฯ
เทียบอักษรไทย
[พอยลูกแก้ว]
ความหมาย

น.งานบวชลูกแก้ว - บวชนาค: กุลบุตรผู้นุ่งขาวห่มขาวเตรียมตัวเพื่อจะเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เรียกว่า "นาค" แต่ก่อนที่จะเป็นนาคนั้น ชาวล้านนานิยมฉลองโดยการจัดขบวนแห่ ขี่ช้าง ขี่ม้า หรือขี่คอ ตามควรแก่ฐานะ เรียกว่า "แห่ลูกแก้ว" ไปยังบ้านญาติพี่น้อง หรือผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อบอกบุญร่วมอนุโมทนา พร้อมกับรับเอาอัฐบริขารจากผู้รับเป็นเจ้าศรัทธาเตรียมไว้; ดู...นาค และ ลูกแก้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยลูกแก้ว (พอฯยฯลูกแก้วฯ)