หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอย
อักษรล้านนา
พอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พอย]
ความหมาย

น.งานฉลอง,งานรื่นเริง; ปอยราม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอย (พอฯยฯ)