หน้าหลัก
ปอย
พอฯยฯ
[พอย]

น.งานฉลอง,งานรื่นเริง; ปอยราม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอย (พอฯยฯ)