หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอมพะ
อักษรล้านนา
พอฯมระฯพ
เทียบอักษรไทย
[พอมพระ]
ความหมาย

ก.(ที่คอ)แขวนหรือห้อยพระเครื่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอมพะ (พอฯมระฯพ)