หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอบแอว
อักษรล้านนา
ปอฯบแอวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปอบแอว]
ความหมาย

ดู...ปอกแอว

ออกเสียงล้านนา
ปอกแอว
อักษรล้านนา
ปลฯอฯกแอวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลอกแอว]
ความหมาย

น.เข็มขัด; ปอบแอว,สายฮั้ง,สายฮ้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอบแอว (ปอฯบแอวฯ)