หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอบแค่ง
อักษรล้านนา
ปอฯบแฅ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปอบแฅ่ง]
ความหมาย

น.กำไลเท้า; ขอแฅ่ง,ขะแป่ง,ปลอกแฅ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอบแค่ง (ปอฯบแฅ่งฯ)