หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอบแขน
อักษรล้านนา
ปอฯบแขนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปอบแขน]
ความหมาย

น.รัดกร,รัดแขน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอบแขน (ปอฯบแขนฯ)