หน้าหลัก
ปอบมือ
ปอฯบมื
[ปอบมือ]

น.แหวน - เครื่องประดับสวมนิ้ว; ปอกมือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอบมือ (ปอฯบมื)