หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอบมือ
อักษรล้านนา
ปอฯบมื
เทียบอักษรไทย
[ปอบมือ]
ความหมาย

น.แหวน - เครื่องประดับสวมนิ้ว; ปอกมือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอบมือ (ปอฯบมื)