หน้าหลัก
ปอบมีด
ปอฯบมีดฯ
[ปอบมีด]

ดู...ข้องพ้า

ข้องพ้า
ข้อฯงระฯพ้า
[ข้องพร้า]

น.ฝักมีด - อุปกรณ์ใส่มีด ทำด้วยหวาย ปากบานคล้ายปากข้องใส่ปลา มีหูสอดเข็มขัดเพื่อใช้พกติดตัวไปตัดไม้ ทำไร่ เป็นต้น; ปอบมีด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอบมีด (ปอฯบมีดฯ)