หน้าหลัก
ปอบจ๊าง
ปอฯบช้างฯ
[ปอบช้าง]

น.กระแจะ หรือ บ่วงบาศสำหรับผูกคล้องช้าง : คำพังเพย "จ๊างออกปอบมันตึงฮ้าย - ช้างหลุดจากบ่วงบาศมันร้ายนัก"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอบจ๊าง (ปอฯบช้างฯ)