หน้าหลัก
ปอบ
ปอฯบ,ปอฯบฯฯ
[ปอบ]

น.เชือกที่ใช้ขัดรอบเท้าสัตว์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอบ (ปอฯบ,ปอฯบฯฯ)