หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอบ
อักษรล้านนา
ปอฯบ,ปอฯบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ปอบ]
ความหมาย

น.เชือกที่ใช้ขัดรอบเท้าสัตว์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอบ (ปอฯบ,ปอฯบฯฯ)