หน้าหลัก
ปอน
พอฯร
[พอน]

น.เรียกปลานวลจันทร์ว่า ป๋าปอน - ปลาพอน ว.สีขาวปอน,ขาวมอ

ปอน
พอฯร
[พอร]

น.พร - ถ้อยคำที่แสดงความปรารถนาดี หวังให้ประสบแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคล เช่น หื้อปอน - ให้พร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอน (พอฯร)