หน้าหลัก
ปอดม้า
ปอฯดม้า
[ปอดม้า]

น.เห็ดปอดม้า - เห็ดจำพวกเห็ดตับเต่าสีแดงชนิดหนึ่ง หมวกเห็ดกว้างราว ๗ เซนติเมตร เนื้อหมวกเห็ดภายในหนาสีเหลือง กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอดม้า (ปอฯดม้า)