หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอดดิน
อักษรล้านนา
ปอฯดดิ
เทียบอักษรไทย
[ปอดดิน]
ความหมาย

น.ผักปอดดิน - ผักปอดที่ขึ้นตามบนบก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอดดิน (ปอฯดดิ)