หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอด
อักษรล้านนา
ปอฯด
เทียบอักษรไทย
[ปอด]
ความหมาย

น.อวัยวะภายในร่างกายของคนหรือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ เป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งในระบบหายใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอด (ปอฯด)