หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอกมือ
อักษรล้านนา
ปลฯอฯกมื
เทียบอักษรไทย
[ปลอกมือ]
ความหมาย

น.แหวน - เครื่องประดับสวมนิ้ว; ปอบมือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอกมือ (ปลฯอฯกมื)