หน้าหลัก
ปอกบ่าหนุน
ปอฯกบ่าฯหุนฯร
[ปอกบ่าหนุน]

ก.ปอกขนุน - ใช้มือหรือเครื่องปอกเอาเปลือกขนุนออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอกบ่าหนุน (ปอฯกบ่าฯหุนฯร)