หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอกบ่าหนุน
อักษรล้านนา
ปอฯกบ่าฯหุนฯร
เทียบอักษรไทย
[ปอกบ่าหนุน]
ความหมาย

ก.ปอกขนุน - ใช้มือหรือเครื่องปอกเอาเปลือกขนุนออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอกบ่าหนุน (ปอฯกบ่าฯหุนฯร)