หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอก
อักษรล้านนา
ปลฯอฯก
เทียบอักษรไทย
[ปลอก]
ความหมาย

น.ปลอก - สิ่งที่ทำเป็นวง สำหรับรัดหรือสวมของต่างๆ เช่น ปลอกมีด,ปลอกหมอน,ปลอกคอ

ออกเสียงล้านนา
ปอก
อักษรล้านนา
ปอฯก
เทียบอักษรไทย
[ปอก]
ความหมาย

ก.เอาเปลือกหรือสิ่งที่หุ้มอยู่ออกโดยใช้มือหรือมีด เป็นต้น เช่น ปอกไข่ - (ใช้มือ)แกะเอาเปลือกไข่ออก,ปอกบ่าม่วง-(ใช้มีด)ปาดเอาเปลือกมะม่วงออก,ปอกบ่าหนั๋ด-(ใช้เครื่อง)ฝานเอาเปลือกสับปะรดออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอก (ปอฯก)