หน้าหลัก
ปอก
ปลฯอฯก
[ปลอก]

น.ปลอก - สิ่งที่ทำเป็นวง สำหรับรัดหรือสวมของต่างๆ เช่น ปลอกมีด,ปลอกหมอน,ปลอกคอ

ปอก
ปอฯก
[ปอก]

ก.เอาเปลือกหรือสิ่งที่หุ้มอยู่ออกโดยใช้มือหรือมีด เป็นต้น เช่น ปอกไข่ - (ใช้มือ)แกะเอาเปลือกไข่ออก,ปอกบ่าม่วง-(ใช้มีด)ปาดเอาเปลือกมะม่วงออก,ปอกบ่าหนั๋ด-(ใช้เครื่อง)ฝานเอาเปลือกสับปะรดออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอก (ปอฯก)