หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปวน
อักษรล้านนา
พวฯร
เทียบอักษรไทย
[พวน]
ความหมาย

น๑.นั่งร้าน - โครงที่ทำด้วยไม้หรือโลหะอย่างหยาบๆ สำหรับ นั่ง ยืน หรือปีนป่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม อาคารสูงๆ เช่น ตึกหรือเจดีย์ เป็นต้น เมื่อเสร็จงานแล้วจึงรื้อออก น๒.เรียกปลากระพงว่า ป๋าปวน น๓.เชือกเกลียวขนาดใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปวน (พวฯร)