หน้าหลัก
ปวด
ปวฯด
[ปวด]

ก.รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย เช่น ปวดฟัน ปวดหัว ปวดเนื้อ ปวดตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปวด (ปวฯด)