หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปวก
อักษรล้านนา
ปลฯวฯก
เทียบอักษรไทย
[ปลวก]
ความหมาย

น๑.ปลวก - แมลงคล้ายมด อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ โดยทำรังบนพื้นหรือใต้ดิน เมื่อตัวแก่จะมีปีกบินออกไปผสมพันธุ์ เรียก แมงเม่า น๒.ปลวก - ฟองอย่างฟองสบู่, สิ่งที่เป็นฝ้าขึ้นจากของเหลว,หวอดหรือฟองน้ำที่ปลาบางชนิดพ่นไว้สำหรับเก็บไข่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปวก (ปลฯวฯก)