หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปงอ้อ
อักษรล้านนา
พ฿งฯอํอฯ
เทียบอักษรไทย
[พงอ้อ]
ความหมาย

น.พงของต้นอ้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปงอ้อ (พ฿งฯอํอฯ)