หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปงผั๋กหนอง
อักษรล้านนา
พ฿งฯผักฯหนฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[พงผักหนอง]
ความหมาย

น.พงผักกระเฉด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปงผั๋กหนอง (พ฿งฯผักฯหนฯอฯง)