หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปงผั๋กหนอก
อักษรล้านนา
พ฿งฯผักฯหนฯอฯก
เทียบอักษรไทย
[พงผักหนอก]
ความหมาย

น.ที่ชื้นแฉะมีบัวบกขึ้นอย่างมากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปงผั๋กหนอก (พ฿งฯผักฯหนฯอฯก)