หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปงจ๊าง
อักษรล้านนา
พ฿งฯช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[พงช้าง]
ความหมาย

น๑.บริเวณที่ช้างไปชุมนุมกันเพื่อกินดินโป่ง น๒.หนอนตาย อยาก - ไม้เถาล้มลุก เป็นกอเตี้ย ใบรูปหัวใจ มีหัวอยู่ใต้ดิน ลักษณะอวบรวมเป็นกระจุกคล้ายกระชาย ใช้ทำยาฆ่าแมลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปงจ๊าง (พ฿งฯช้างฯ)