หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปง
อักษรล้านนา
พ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[พง]
ความหมาย

น๑.ทาม - ที่ราบริมฝั่งลำน้ำที่มีน้ำท่วมเป็นครั้งคราว น๒.ที่ชื้นแฉะที่มีหญ้าหรือไม้ขึ้นเป็นหมู่ๆ เช่น ปงอ้อ,ปงผั๋กคาวตอง; ก้อด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปง (พ฿งฯ)