หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ๋ก
อักษรล้านนา
บ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[บก]
ความหมาย

น.พื้นผิวโลกส่วนที่ไม่ใช่เป็นทะเลหรือแม่น้ำ เป็นต้น,ส่วนที่เป็นพื้นดิน,ภาคพื้นดิน,ส่วนที่พ้นจากน้ำ,ที่ที่แห้ง; ก.ขุด,ใช้จอบขุดดิน,เจาะให้เป็นรูหรือโพรง, ว.แห้ง,พร่อง,ลดลง(ใช้กับน้ำ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๋ก (บ฿กฯ)