หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ๊ะๆ
อักษรล้านนา
บ้ะๆ
เทียบอักษรไทย
[บ๊ะๆ]
ความหมาย

ว.เสียงดังกระแทกกระทุ้ง เช่น ฝนต๋กบ๊ะๆ - ฝนตกหนัก(ทำให้เกิดเสียงดัง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๊ะๆ (บ้ะๆ)