หน้าหลัก
บ๊ะๆ
บ้ะๆ
[บ๊ะๆ]

ว.เสียงดังกระแทกกระทุ้ง เช่น ฝนต๋กบ๊ะๆ - ฝนตกหนัก(ทำให้เกิดเสียงดัง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๊ะๆ (บ้ะๆ)