หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ๊อก
อักษรล้านนา
บ้ลฯอฯก
เทียบอักษรไทย
[บล็อก]
ความหมาย

ว.กั้น,บัง,ปิด เช่น โกมบ๊อก - โคมน้ำมันก๊าดที่ปิดด้านข้าง ด้านหลัง ด้านบน เพื่อกันลมและให้แสงส่องไปเฉพาะด้านหน้า ใช้เดินทางกลางคืน หรือส่องจับแมลง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๊อก (บ้ลฯอฯก)