หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ๊ดๆ
อักษรล้านนา
บั฿ดฯๆ
เทียบอักษรไทย
[บ๊ดๆ]
ความหมาย

ก.น้ำเดือดพล่าน; ว.เสียงดังที่เกิดขึ้นจากการเดือดของน้ำ; ดู...เดือดบ้ดๆ

ออกเสียงล้านนา
เดือดบ้ดๆ
อักษรล้านนา
เดิอฯอบ฿ดฯๆ
เทียบอักษรไทย
[เดือดบ้ด]
ความหมาย

ก.เดือดพล่าน - น้ำที่กำลังเดือดพล่าน เช่น น้ำจากกาต้มน้ำ,น้ำแกง, โป่งน้ำร้อน เมื่อเดือดจะมี เสียงดัง บ้ดๆๆๆ; เดือดจะล่านจะล่าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๊ดๆ (บั฿ดฯๆ)