หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ้าย
อักษรล้านนา
บ้าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้าย]
ความหมาย

ก.ป้าย - ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้าย (บ้าฯยฯ)