หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ้านเหนือบ้านใต้
อักษรล้านนา
บ้าฯนฯเหินฯอฯอบ้าฯนฯไต้
เทียบอักษรไทย
[บ้านเหนือบ้านใต้]
ความหมาย

น.บ้านใกล้เรือนเคียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้านเหนือบ้านใต้ (บ้าฯนฯเหินฯอฯอบ้าฯนฯไต้)