หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ้านเก๊า
อักษรล้านนา
บ้าฯนฯเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้านเค้า]
ความหมาย

น.ที่อยู่ของบิดามารดา,บ้านหลังที่ถือกำเนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้านเก๊า (บ้าฯนฯเคั้าฯ)